Butik

Välkommen


Barnaliv är den Svenska Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage F.I.S eget materialvarulager.

Här finner Du utbildningsmaterial, spädbarnsmassageoljan som vi använder i spädbarnsmassagen och diverse andra produkter som är knutna till utövande av spädbarnsmassage.