Spädbarnsmassage

Ett verktyg för livet

Enligt Vimala McClure, IAIM (International Association of Infant Massage) metod som stärker känslomässig anknytning mellan förälder och barn för trygghet, tillit och kärlek.

-Kärleksfull beröring stimulerar barnets alla sinnen; och lägger grunden för barnets växande och utveckling i harmoni och välmående.

-Spädbarnsmassage inte en behandling utan ett sätt att vara i djup intimitet med sitt barn och naturlighet kunna slappna av tillsammans där anknytningen är det främsta syftet.

Forskning visar även hur viktig beröring är för det lilla barnet då det stimulerar både fysiskt och psykiskt i mognad och växande. Massagen stimulerar bl a mag/tarmfunktionen och hjälper barnet vid olika spänningstillstånd, t ex kolik, reducerar stress och förbättrar sömnrytmen för att nämna några goda effekter.

Dr Frédérick Leboyer

”Beröring, smek och massage är näring för det späda barnet. En näring lika oumbärlig som mineraler, vitaminer och proteiner.”