Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Barnaliv. I denna integritetspolicyn kan du läsa om hur jag behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Marinas Kraftkälla/Barnaliv, Söderråvägen 9, 824 40 Hudiksvall

Vilka personuppgifter samlar jag in, och varifrån?

När du är i kontakt med mig (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar jag in personuppgifter om dig. De uppgifter jag samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp- och orderhistorik, IP-adress.

Därför behandlar jag dina personuppgifter

Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Jag behandlar personuppgifter för hantering av beställningar, fakturering samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Kundtjänstärenden

Jag behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Jag behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

De som får del av personuppgifterna

Jag kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter som delas är endast med myndigheter och logistikföretag. Jag har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för min räkning.

Så länge sparas personuppgifterna

Jag sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Efter att registrerad kund varit inaktiv i 5 år så raderar jag kundkontot och ett nytt måste skapas för en beställning.

Dina rättigheter

Jag svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter såsom tillgång, rättelse eller radering omgående genom kontakt till info@barnaliv.se.